Thẻ từ khóa tủ Locker – TM Card

180,000

Thẻ TM CARD

Thẻ TM CARD hay còn gọi là thẻ không tiếp xúc là một loại thẻ nhựa thông minh thân thẻ chứa chip và đường dây ăngten được dấu ngầm.

Ăngten thường là đi vòng quanh thẻ, nó có nhiệm vụ làm trung gian nhận/phát sóng radio giữa đầu đọc thẻ và con chip trên thẻ.

Trong sóng radio này sẽ gồm cả dữ liệu và nguồn cho chip hoạt động. Thẻ có thể được đặt cách đầu đọc thẻ khoảng 3 cm. Tốc độ xử lý của thẻ không tiếp xúc là nhanh hơn so với thẻ tiếp xúc.

 

Scroll to Top