Camera Chuông Cửa KC-MC30

Liên hệ

CHỨC NĂNG CHÍNH

¤ Nghe gọi có hình ảnh

¤ Kết nối khóa điện tử bằng sóng Radio

¤ Mở rông các loại sensor

¤ Kết nối Smart Home (tùy chọn thêm)

MADE IN KOREA 

Greenlock  Greenlock

0879.60.9898
Scroll to Top