Chuông cửa màn hình Kocom KCV-574

7,500,000

CHỨC NĂNG CHÍNH

¤ Nghe gọi có hình ảnh

¤ Kết nối khóa điện tử bằng sóng Radio

¤ Mở rông các loại sensor

¤ Kết nối Smart Home (tùy chọn thêm)

MADE IN KOREA 

Greenlock  Greenlock

Scroll to Top